Specialist in gedrag en interactie

De deur van de Kamer van Vertrouwen is open, je kunt binnenlopen voor een persoonlijk gesprek. Het gesprek kan gaan over jou, over je werk, over wat je bezighoudt en over wat je tegenhoudt. Goed om te weten: wat in de Kamer besproken wordt, blijft binnenskamers.


Iedereen kan in de Kamer van Vertrouwen terecht voor coaching, trainingen en voor ondersteuning bij ongewenste omgangsvormen.


In de beschutting van de Kamer werken we aan het ontgrendelen van een fijnere omgeving.

In bovenstaand filmpje zie je dat iedere actie een reactie tot gevolg heeft. Zo werkt het ook met gedrag. In de Kamer van Vertrouwen kun je alles leren over de effecten van jouw gedrag op anderen. En over de effecten van andermans gedrag op jou. Heb je te maken met ongewenst of ineffectief gedrag? Je bent welkom in de Kamer!

"Er gaat een wereld voor je open in de Kamer van Vertrouwen"

De Kamer van Vertrouwen is aangesloten bij de beroepsvereniging voor coaches en ingeschreven in het register voor vertrouwenspersonen.

Configureer deze downloadwidget

In de Kamer van Vertrouwen worden de vastgestelde ethische codes nageleefd.