Specialist in gedrag en interactie

De Vertrouwenspersoon


Hoe een werknemer zich voelt in uw organisatie, heeft niet alleen invloed op zijn functioneren, maar ook op zijn gezondheid. Als werkomstandigheden niet goed zijn, bijvoorbeeld door psychische druk en de omgang met anderen, kan werkstress ontstaan. Dit noemen we psychosociale arbeidsbelasting (PSA). PSA kan leiden tot gezondheidsproblemen, ziekteverzuim en uiteindelijk tot langdurige uitval.


___________________________________________________________________________________________________

Werknemers die te maken hebben met psychosociale arbeidsbelasting raken gedemotiveerd. Als zij uitvallen, is de stap terug naar werk extra moeilijk. Voor de werknemer is dat een hele vervelende situatie. En het kost u als werkgever veel geld. Uit het volgende filmpje blijkt hoe groot de impact van ongewenst gedrag voor uw organisatie kunnen zijn.


______________________________________________________________________________________________

Lees hierwateen vertrouwenspersoon voor uw organisatie kan doen en bekijk onderstaand filmpje om te zien wat een vertrouwenspersoon voor uw werknemers doet


______________________________________________________________________________________________

De Kamer van Vertrouwen is aangesloten bij de beroepsvereniging voor coaches en ingeschreven in het register voor vertrouwenspersonen.

Configureer deze downloadwidget

In de Kamer van Vertrouwen worden de vastgestelde ethische codes nageleefd.